ES projektai

ES projektai

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-R-609-91-0001

„UAB „Ignalinos sveikatos centras“ pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo efektyvumo didinimas”

Projekto tikslas – pagerinti UAB IGNALINOS SVEIKATOS CENTRAS pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus.

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto suma 86991,46 eurai

Projekto pradžia 2018.12.31
Projekto pabaiga 2019.10.28

Projekto vykdytojas:

www.esinvesticijos.lt