Į pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams: specialistai skelbia sveikatos paslaugų Lietuvoje atmintinę

atmintinė LT

atmintinė UA