Mokamos paslaugos

SARS-CoV-2 RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininė reakcijos (PGR) metodu tyrimo kaina – 70,00 Eur

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka. Paslaugos teikiamos:

 1. Draustiems privalomuoju sveikatos draudimu UAB Ignalinos sveikatos centras ir kitų įstaigų pacientams;
 2. Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu;
 3. Užsienio šalių piliečiams;
 4. Įmonėms ir organizacijoms, norinčioms patikrinti savo darbuotojų sveikatą;

Odontologija

 1. Teikiant odontologineės priežiūros ir burnos higienos paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, socialiniai remtiniems asmenys, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, vienkartines priemones;
 2. Dantų protezavimo paslaugos;

  Dantų protezavimo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašas nuo 2023 m. vasario 1 d.

 3. Ortodontijos paslaugos;

Injekcijos ir infuzijos (nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, pacientui pačiam pageidaujant, nepaskyrus gydytojui)

 1. Kraujo paėmimas iš venos – 4,00 Eur.
 2. Kraujo paėmimas iš piršto – 2,08 Eur.
 3. Injekcija į odą, į paodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) – 4,00 Eur.
 4. Injekcija į veną – 3,29 Eur.
 5. Injekcija į raumenis – 2,30 Eur.
 6. Infuzija į veną 10-30 min. – 5,52 Eur.
 7. Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. – 6,66 Eur.

Paslaugos, neįeinančios į šeimos gydytojo normą

 1. Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams ir užsienio piliečiams (išskyrus būtinąją pagalbą);
 2. papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;
 3. skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių;
 4. Už laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą ir šeimos gydytojas skiria paciento pageidavimu;
 5. Už nemedicinines paslaugas.

Nemedicininės paslaugos

 1. Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialumą iš medicinos dokumentų apie pacientą ir suteiktas paslaugas kaina – 7,24 Eur.Pamesto dokumento duplikato išdavimas – 3,00 Eur.Medicininės pažymos išdavimas asmeniškai prašant – 5,00 Eur.

Prisirašymas prie gydymo įstaigos

 1. Asmuo ( globėjas)už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo moka 0,29 Eur mokestį.
 2. Asmuo (globėjas) anksčiau nei po 6 mėn. pasirinkęs kitą PASPĮ , už priasirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą jo, pasirinktai gydymo įstaigai moka 2,9 Eur mokestį.
 3. Jei asmuo deklaruoja išvykimą iš Lietuvos, o po kurio laiko grįžta ir vėl deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvoje, jis turi iš naujo prisirašyti prie gydymo įstaigos.