Prisirašymas prie ISC

 1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
 2. Asmuo, pasirinkęs Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą Centrą bei konkretų gydytoją, atvyksta į Centro registratūrą, užpildo ir pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
 3. Prašymas pildomas pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
 4. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jei tėvų nėra-globėjas.
 5. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du centro darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.
 6. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai moka 0,29 (Euro centus) mokestį.
 7. Pakeisti Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar konkretų gydytoją galima ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymo įstaigą ar grįžus į nuolatinę gyvenamą vietą baigus mokslus.
 8. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar kitą gydytoją anksčiau nei po 6 mėn., už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai moka 2,90 (Eur.) mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą baigęs mokslus ir pasirenka kitą Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, moka 0,29 (Euro centus) mokestį.
 9. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“.
 10. Gydytojui nutraukus darbo santykius su Ignalinos sveikatos centru, administracija gali skirti kitą gydytoją, jeigu pacientas nepasirenka kitaip.
 11. Užpildykite „Prašymą leisti gydytis pasirinktoje pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar psichikos sveikatos centre” (forma Nr. 025-025-1/a).
  Atsisiųsti prašymo formą:
  Prašymo forma PDF formatu
  Prašymo forma docx formatu
 12. Užpildytą Prašymą pateikti vienu iš žemiau nurodytų būdų:
 • Atvykus į centrą adresu:
  Ignalina, Ligoninės g. 13A
 • Elektroniniu paštu info@iscentras.lt, pateikiant užpildytą prašymo formą, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu
 • Paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją
 • Elektroniniu paštu info@iscentras.lt pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą Prašymo formą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (tik kai šalyje arba savivaldybėje yra paskelbtas karantinas)