Paslaugos

Visos pirminės asmens priežiūros paslaugos ISC yra teikiamos nemokamai ir finansuojamos iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos. Centre teikiamos keturios pagrindinės paslaugų rūšys: šeimos gydytojo, odontologo, ginekologijos – akušerijos ir psichikos sveikatos centro paslaugos.

Centro patalpose paslaugas teikia moderni ,,Medicina practica“ laboratorijoja. Joje pacientams nemokamai atliekami visi šeimos gydytojo kompetencijai priskiriami laboratoriniai tyrimai. Pacientui pageidaujant, galima atlikti ir papildomus tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą.

Šeimos gydytojo komandos teikiamos paslaugos

Nespecializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Šeimos gydytojo medicinos normą, Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir (ar) Akušerio medicinos normą ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t. y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose, kompleksas.

 1. būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
 2. ligų diagnostika ir gydymas (paciento fizinės būklės, tyrimų duomenų, dažniausiai pasitaikančių ligų pagrindinių simptomų bei sindromų, komplikacijų įvertinimas, šių ligų profilaktikos priemonių paskyrimas ir pan.);
 3. nepriskirtais šeimos gydytojo kompetencijai atvejais siuntimų konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistą išrašymas;
 4. prevencinių programų vykdymas;
 5. receptų vaistams ir/ar medicinos prekėms išrašymas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
 6. laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas;
 7. siuntimų į Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą išrašymas;
 8. profilaktinių sveikatos patikrinimų vykdymas (išskyrus darbuotojų ar įsidarbinančiųjų patikras – pagal Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301);
 9. sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams jų namuose pagal Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose tvarkos aprašą;
 10. profilaktiniai vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai nuo užkrečiamųjų ligų teisės aktų nustatyta tvarka;
 11. slauga, tame tarpe ambulatorinės slaugos paslaugos namuose;
 12.  ambulatorinių asmens sveikatos paslaugų, už kurias Centrui mokamas skatinamasis priedas, teikimas.
 • bendras kraujo tyrimas;
 • gliukozės kiekio kraujyje nustatymas;
 • gliukozės tolerancijos testas ( esant indikacijoms);
 • glikolizintas hemoglobinas – pagal programą;
 • cholesterolio kiekio kraujyje nustatymo tyrimas;
 • lipidų apykaitos tyrimas (lipidograma);
 • biocheminiai kraujo tyrimai: kreatininas, kalis, natris, ALAT, ASAT, ŠF, bilirubinas, TTH,
 • šlapimo rūgštis;
 • albumino / kreatinino santykis šlapime;
 • C reaktyvus baltymas ir ENG (uždegimo rodikliai);
 • protrombinas (INR) (pagal programą);
 • PSA (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo ir pagal programą);
 • nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh priklausomybės faktoriaus nustatymas;
 • nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o
 • vyro Rh teigiama kraujo grupė;
 • nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio;
 • nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnių;
 • nėščiosios šlapimo tyrimo pasėlis, besimptomei bakteriurijai nustatyti;
 • slaptas kraujavimas išmatose (pagal programą);
 • pulsoksimetrija, spirometrija;
 • koprograma, enterobiozės tyrimas;
 • ginekologinis tepinėlis iš makšties ir gimdos kaklelio;
 • elektrokardiograma (EKG) profilaktiškai suaugusiems pacientams atliekamas vieną kartą per
 • metus, vaikams – esant indikacijų.

Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos 

Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos – tai paslaugos teikiamos paciento gyvenamojoje vietoje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą. 

Šias paslaugas teikia bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir kineziterapeutai, dirbantys ambulatorinės slaugos namuose paslaugų teikimo padalinyje.

Pirminė ambulatorinė odontologinė priežiūra

Nespecializuotos pirminės odontologinės asmens sveikatos paslaugos, pagal atitinkamas medicinos normas teikiamos gydytojo odontologo ir (ar) burnos higienisto kartu su gydytojo odontologo padėjėju.
Teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji ( išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus žmones, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinio paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones. Neturintys PSD (privalomojo sveikatos draudimo) moka ir už odontologo konsultaciją.
Vaikams krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis taikomas nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų. Ši paslauga nemokama.

Dantų protezavimo paslaugos, apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų

Dantų protezavimas yra asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios visus veiksmus ( specialistų darbą ir kt.) bei priemones, reikalingus minimaliai kramtymo funkcijai atkurti, taip pat medžiagas, naudojamas dantų protezams pagaminti ir pritaikyti (įdėti).
Teisę į kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ( pagal tam tikrus kriterijus);
 • asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais( pagal tam tikrus kriterijus);
 • vaikai;
 • asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos pagal ligos kodus C00.8, C02.8, C03.0, C03.1, C05.0, C07, C31.0, C41. 02, C41.1, C43.3, C44.3, D16.42, D16.5)

Kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos teikiamos gydymo įstaigose, kurios turi licenciją teikti odontologinės priežiūros ( pagalbos) paslaugas ir yra sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa dėl dantų protezavimo ( pagalbos) paslaugų teikimo ir apmokėjimo.

Apdraustasis, pageidaujantis gauti kompensuojamąsias dantų protezavimo paslaugas, kreipiasi į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (PAASPĮ) prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau ASPĮ), turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa ( toliau TLK) dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo poreikio nustatymo.

Gavęs informacinį pranešimą apie teisės gauti dantų protezavimo paslaugas suteikimą, asmuo per 3 metus nuo jos išdavimo dienos atvyksta į vieną iš ASPĮ, sudariusią sutartį dėl dantų protezavimo paslaugų su bet kuria TLK ir su gydytoju odontologu suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas.

Siekiant gauti didesniąją kompensuojamąją sumą:

 • reikalinga gydytojų odontologų konsiliumo išvada, jei asmenų, kuriems sukako senatvės pensija ir kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, bedantis apatinis žandikaulis 4,5,6 dantų srityje yra mažesnis nei 12 mm. ir vaikams, jei kramtymo sistema yra iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus;
 • reikalinga gydytojų odontologų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumo išvada asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jog atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija, kai šalinami minkštieji audiniai ir (ar) atliekama žandikaulių srities kaulo rezekcija.

Dantų protezavimo paslaugos teikiamos asmenims, kai burna yra sanuota ir paruošta dantims protezuoti.

PSDF biudžeto lėšomis kompensuojama nustatyta dantų protezavimo suma. Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji dalis, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats.

Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo asmens užsiregistravimo EVIS DP posistemyje dienos.

Asmenys gali būti pakartotinai registruojami dėl dantų protezavimo paslaugų EVIS DP posistemyje ir gauti šias paslaugas ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos, išskyrus vaikus iki 18 metų ir šiuos atvejus:

 • jei senatvės pensijos amžius sulaukusiems asmenims bei pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, po dantų protezavimo buvo taikytas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir dėl to nebeužtikrinama minimali kramtymo funkcija;
 • jei asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos po dantų protezavimo buvo pakartotinai taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, po kurio nebeužtikrinama minimali kramtymo funkcija.

Ginekologijos – akušerijos paslaugos

Visos akušerio – ginekologo paslaugos, patenkančios į šeimos gydytojo normos ribas, mūsų centre yra nemokamos. Be šių paslaugų, papildomai teikiamos profesionalios, II lygio akušerio – ginekologo paslaugos, kurios yra mokamos.

Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra

Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos psichikos sveikatos centre.
Paslaugas teikia gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, psichikos sveikatos slaugytoja, socialinis darbuotojas. Psichikos sveikatos centre teikiamos šios paslaugos:

 1. Medicininė pagalba ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
 2. Ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra vaikams, paaugliams ir suaugusiems;
 3. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai;
 4. Pacientų stebėjimas, kurių psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu kelia pavojų jų pačių ar aplinkinių sveikatai bei gyvybei;
 5. Teikiamos konsultacijos pacientų šeimoms;
 6. Pagalba dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti.
 7. Centras taip pat teikia pagalbą asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis.

Psichikos sveikatos centras bendradarbiauja su švietimo, globos ir rūpybos struktūromis, ugdymo įstaigomis, bei kitomis tarnybomis ir organizacijomis, kurios rūpinasi gyventojais, turinčiais psichikos ir elgesio sutrikimų arba priklausančiais rizikos grupei.

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ PASLAUGOS

Atmintine apie ligu prevencijos programas

Neinfekcinių ligų prevencijos programa skirta pacientams nuo 0 iki gyvenimo pabaigos. Vykdant šią programą pacientai tikrinami 1 kartą per metus. Atliekami tyrimai ir šeimos gydytojų apžiūra pagal amžiaus grupes, patvirtintu Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 įsakymu Nr.301 (6 priedas).

Gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa

 • skirta moterims nuo 25 iki 59 metų

Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa skirta moterims nuo 25 iki 59 metų (imtinai). 25-34 m. (imtinai) moterims kartą per 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis. 35-59 m. (imtinai) moterims kartą per 5 metus atliekamas gimdos kaklelio aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas (AR ŽPV) ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas skystoje terpėje (jei AR ŽVP tyrimas teigiamas). Gavus tepinėlių rezultatus gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.

Ši prevencinė programa yra skirta nustatyto amžiaus pacientėms. Tačiau jeigu jaučiatės blogai, bet nepatenkate į nustatyto amžiaus grupę, kreipkitės į šeimos gydytoją. Jis atliks būtinus tyrimus ir, jei reikia, išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą.

Krūties vėžio prevencijos programa

 • skirta moterims nuo 50 iki 69 metų

Šešerius metus pagal šią programą vykdoma patikra leidžia kasmet patikrinti beveik 50 tūkst. Moterų. Vienai iš 200 moterų nustatomas krūties vėžys, dažnai ikiklinikinės stadijos, kai ligos simptomai dar nepasireiškia. Jei ne atrankinė patikra, liga būtų nustatoma gerokai vėliau.

Pagal programą atliekamas tyrimas-kartą per dvejus metus.

Gavusi šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, leidžiantį tiksliai diagnozuoti vėžį ar ikivėžinius pakitimus, moteris gali iš anksto užsiregistruoti (galima ir telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje gydymo įstaigoje. Šeimos gydytojas pataria, kurią gydymo įstaigą pasirinkti. Tyrimo rezultatus galima sužinoti iš savo šeimos gydytojo.

Mamografija- paprastas ir saugus rentgeno tyrimas, trunkantis kelias minutes ir nesukeliantis jokių nemalonių pojūčių. Prietaiso skleidžiama spindulių dozė labai maža ir nepavojinga sveikatai.

Priešinės liaukos (prostatos) vėžio prevencijos programa

 • skirta 50-69 metų (imtinai) vyrams bei vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę priešinės liaukos (prostatos) vėžiu

Nuo 2006 m. (programa buvo patvirtinta 2005-ųjų gruodį) pagal šią programą pasitikrino daugiau nei 511 tūkst. Vyrų. Daugiau kaip 95 proc. visų priešinės liaukos specifinio antigeno (PSA) koncentracijos kraujyje tyrimu nustatomo šios liaukos vėžio atvejų sudaro ankstyvųjų stadijų liga-ją galima sėkmingai išgydyti.

Pagal programą atliekami tyrimai-kartą per dvejus metus.

Jei nustatytas PSA kiekis viršija normą, šeimos išduoda siuntimą konsultuotis pas urologą, o šis prireikus atlieka tam tikrą tyrimą – priešinės liaukos biopsiją. Padidėjęs PAS kiekis leidžia tik iš anksto nuspėti priešinės liaukos vėžį, o jos biopsija yra vienintelis būdas objektyviai patvirtinti arba paneigti šios ligos diagnozę.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa

 • Skirta pacientams nuo 40 iki 60 metų (imtinai), t. y.  kol jiems sukanka 61 metai

Programa padeda sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabili krūtinės angina ar miokardo infarktu), praeinančiais smegenų išemijos priepuoliais ir insultu bei neįgalumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Ją vykdant, kur kas dažniau nustatomas cukrinis diabetas.

Patikros metu šeimos gydytojas išsiaiškina veiksnius, dėl kurių galima susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, sudaro individualų šių ligų prevencijos planą, nustato gliukozės ir cholesterolio kiekį kraujyje, atlieka elektrokardiogramą. Jei po pirminių tyrimų paaiškėja, kad tiriamasis priskirtinas labai didelės rizikos grupei, jis siunčiamas tirti į specializuotus širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padalinius (Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas ir kitas įstaigas).

Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa

 • skirta sulaukusiems 50-74 metų amžiaus

Programos tikslas – pagerinti ankstyvąją storosios žarnos stadijų išaiškinimą ir sumažinti mirtingumą dėl šios ligos.

Programos paslaugos:

 1. Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (IBOB testo) rezultatų įvertinimas;
 2. Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją;
 3. Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia biopsijos medžiagos paėmimas, gali būti teikiama intravenine nejautra;
 4. pacientų stebėjimas (psichikos ligonių), kurių psichikos sutrikimai dažnai paūmėja ir paūmėjimo metu kelia pavojų jų pačių ar aplinkinių sveikatai arba gyvybei;
 5. Biopsijos medžiagos histologinis ištyrimas ir įvertinimas.

Paslaugą teikia šeimos gydytojai. Paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus. Jeigu IFOB testas neigiamas, kitas testas atliekamas po 2 –jų metų. Esant teigiamam IFOB testo rezultatui, šeimos gydytojas siunčia pacientą pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją. Jei kolonoskopijos metu nustatoma, kad storoji žarna normali, pacientui IFOB testas atliekamas ne anksčiau nei po 10 metų. Jei kolonoskopijos metu nustatyta storosios žarnos liga, pacientui programos paslauga pakartotinai neatliekama.

Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis

Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis programa taikoma vaikams nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimo silantinėmis medžiagomis. 

Silantai – tai dantų ėduonies profilaktikai skirtos medžiagos, mechaniškai uždengiančios dantų vageles ir įdubas, kad į jas nepatektų bakterijos bei angliavandeniai. 

Kviečiame visus tėvelius pasirūpinti vaikų burnos sveikata ir atvykti į Ignalinos sveikatos centras odontologijos kabinetą pas odontologą ar burnos higienistą šiai paslaugai. Paslauga nemokama.