Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas


Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas

Uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos sveikatos centras ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas“ (Nr. 09-019-P-0032) sutartį.

Projektą įgyvendina UAB Ignalinos sveikatos centras pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

Projekto tikslas – Užtikrinti efektyvesnį, kokybiškesnį psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimą Ignalinos rajono savivaldybėje.

Projektu sprendžiamos problemos – Viena iš pagrindinių priežasčių, kad Ignalinos rajone neišplėtotos bendruomeninės ir nemedikamentinio gydymo paslaugos psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims, yra per menka ambulatorinių paslaugų plėtra nuolat augantiems gyventojų poreikiams patenkinti, todėl siekiama įkurti psichiatrijos dienos stacionarą psichikos paslaugų prieinamumo gerinimui. Paslaugomis galės naudotis visi psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintys asmenys, šių asmenų artimieji, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, psichikos sveikatos priežiūros specialistai.

Projekto veikla – Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

Projekto poveiklė – Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo didinimas Ignalinos rajono savivaldybėje.

Poveiklės metu planuojama įgyvendinti:

1)  Psichiatrijos dienos stacionaro, adresu Ligoninės g. 13A, Ignalinoje, paprastasis remontas

2)  Veiklos vykdymui bus įsigyta reikalinga įranga ir baldai

Bendra projekto vertė –126 663,54 Eur.; ES finansavimas – 107 664,01  Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2024-02

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2025-01

Ignalinos sveikatos centras

www.esinvesticijos.lt