Pradėtos teikti Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose


Nuo 2021 m. sausio 4 dienos  darbą pradėjo ambulatorinės slaugos paslaugų teikimo namuose padalinys.

Šis padalinys teikia slaugos paslaugas paciento namuose, siekia užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento  slaugos poreikius namų sąlygomis. Slaugos poreikiai – tai pagrindiniai fiziologiniai, psichikos sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

Slaugos namuose paslaugos teikiamos šiems pacientams:

  1. Vaikai, turintys negalią;
  2. Suaugę asmenys turintys negalią ir kuriems yra nustatytos nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
  3. Senyvo amžiaus žmonės, t.y. senatvės pensijos amžių sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo.
  4. Pacientai kuriems po gydymo ligoninėje nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra  iki 61 balo ir kurie gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos.

Ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikia bendrosios praktikos slaugytojos, kineziterapeutė, slaugytojų padėjėjos. Kineziterapeutė gali suteikti kineziterapijos  paslaugas ( mankšta, masažas). Namuose. Bendrosios praktikos slaugytojos kartu su slaugytojų padėjėjomis tekia slaugos paslaugas, įvertina paciento būklę, konsultuojasi su šeimos gydytoju, informuoja gydytoją apie paciento būklės pasikeitimus, atlieka visas procedūras paskirtas šeimos gydytojo.

Jeigu reikalinga Ambulatorinė slauga namuose, prašome kreiptis pas savo šeimos gydytoją.